فهرست
سبد خرید شما

تمیز کننده و محافظ

محافظ صفحه نمایش Canon EOS 1300D/ 4000D محافظ صفحه نمایش Canon EOS 1300D/ 4000D
پرفروش
محافظ صفحه نمایش مناسب برای دوربین Canon EOS 1300D/ 4000D که گوشه های صفحه نمایش را پوشش می دهد و می توان به راحتی آن را نصب کرد.دوام بالای 9H و ضخامت 0.3 میلی متر با 6 لایه پوشش، می تواند محافظت روزانه ی خوبی از صفحه نمایش دوربین در برابر افت شدید ضربه، خراش، اشیاء تیز مانند کلید، چاقو و غیره ایجاد..
85,000تومان
تولیدکننده: جهان کم
محافظ صفحه نمایش مناسب برای دوربین Canon EOS 2000D که گوشه های صفحه نمایش را پوشش می دهد و می توان به راحتی آن را نصب کرد.دوام بالای 9H و ضخامت 0.3 میلی متر با 6 لایه پوشش، می تواند محافظت روزانه ی خوبی از صفحه نمایش دوربین در برابر افت شدید ضربه، خراش، اشیاء تیز مانند کلید، چاقو و غیره ایجاد می کند..
85,000تومان
تولیدکننده: جهان کم
محافظ صفحه نمایش مناسب برای دوربین Canon EOS 250D که گوشه های صفحه نمایش را پوشش می دهد و می توان به راحتی آن را نصب کرد.دوام بالای 9H و ضخامت 0.3 میلی متر با 6 لایه پوشش، می تواند محافظت روزانه ی خوبی از صفحه نمایش دوربین در برابر افت شدید ضربه، خراش، اشیاء تیز مانند کلید، چاقو و غیره ایجاد می کند...
85,000تومان
تولیدکننده: جهان کم
محافظ صفحه نمایش مناسب برای دوربین Canon EOS 5D Mark IV که گوشه های صفحه نمایش را پوشش می دهد و می توان به راحتی آن را نصب کرد.دوام بالای 9H و ضخامت 0.3 میلی متر با 6 لایه پوشش، می تواند محافظت روزانه ی خوبی از صفحه نمایش دوربین در برابر افت شدید ضربه، خراش، اشیاء تیز مانند کلید، چاقو و غیره ایجاد م..
85,000تومان
محافظ صفحه نمایش Canon EOS 850D محافظ صفحه نمایش Canon EOS 850D
پرفروش
تولیدکننده: جهان کم
محافظ صفحه نمایش مناسب برای دوربین Canon EOS 850D که گوشه های صفحه نمایش را پوشش می دهد و می توان به راحتی آن را نصب کرد.دوام بالای 9H و ضخامت 0.3 میلی متر با 6 لایه پوشش، می تواند محافظت روزانه ی خوبی از صفحه نمایش دوربین در برابر افت شدید ضربه، خراش، اشیاء تیز مانند کلید، چاقو و غیره ایجاد می کند...
90,000تومان
تولیدکننده: جهان کم
محافظ صفحه نمایش مناسب برای دوربین Canon EOS 90D که گوشه های صفحه نمایش را پوشش می دهد و می توان به راحتی آن را نصب کرد.دوام بالای 9H و ضخامت 0.3 میلی متر با 6 لایه پوشش، می تواند محافظت روزانه ی خوبی از صفحه نمایش دوربین در برابر افت شدید ضربه، خراش، اشیاء تیز مانند کلید، چاقو و غیره ایجاد می کند.9..
80,000تومان
تولیدکننده: جهان کم
محافظ صفحه نمایش مناسب برای دوربین Canon EOS R که گوشه های صفحه نمایش را پوشش می دهد و می توان به راحتی آن را نصب کرد.دوام بالای 9H و ضخامت 0.3 میلی متر با 6 لایه پوشش، می تواند محافظت روزانه ی خوبی از صفحه نمایش دوربین در برابر افت شدید ضربه، خراش، اشیاء تیز مانند کلید، چاقو و غیره ایجاد می کند.99...
80,000تومان
محافظ صفحه نمایش Canon EOS R10 محافظ صفحه نمایش Canon EOS R10
پرفروش
تولیدکننده: جهان کم
محافظ صفحه نمایش مناسب برای دوربین Canon EOS R10 که گوشه های صفحه نمایش را پوشش می دهد و می توان به راحتی آن را نصب کرد.دوام بالای 9H و ضخامت 0.3 میلی متر با 6 لایه پوشش، می تواند محافظت روزانه ی خوبی از صفحه نمایش دوربین در برابر افت شدید ضربه، خراش، اشیاء تیز مانند کلید، چاقو و غیره ایجاد می کند.9..
90,000تومان
محافظ صفحه نمایش Canon EOS R5 محافظ صفحه نمایش Canon EOS R5
پرفروش
تولیدکننده: جهان کم
محافظ صفحه نمایش مناسب برای دوربین Canon EOS R5 که گوشه های صفحه نمایش را پوشش می دهد و می توان به راحتی آن را نصب کرد.دوام بالای 9H و ضخامت 0.3 میلی متر با 6 لایه پوشش، می تواند محافظت روزانه ی خوبی از صفحه نمایش دوربین در برابر افت شدید ضربه، خراش، اشیاء تیز مانند کلید، چاقو و غیره ایجاد می کند.99..
100,000تومان
محافظ صفحه نمایش Canon EOS R50 محافظ صفحه نمایش Canon EOS R50
پرفروش
تولیدکننده: جهان کم
محافظ صفحه نمایش مناسب برای دوربین Canon EOS R50 که گوشه های صفحه نمایش را پوشش می دهد و می توان به راحتی آن را نصب کرد.دوام بالای 9H و ضخامت 0.3 میلی متر با 6 لایه پوشش، می تواند محافظت روزانه ی خوبی از صفحه نمایش دوربین در برابر افت شدید ضربه، خراش، اشیاء تیز مانند کلید، چاقو و غیره ایجاد می کند.9..
100,000تومان
محافظ صفحه نمایش Canon EOS R6 محافظ صفحه نمایش Canon EOS R6
پرفروش
تولیدکننده: جهان کم
محافظ صفحه نمایش مناسب برای دوربین Canon EOS R6 که گوشه های صفحه نمایش را پوشش می دهد و می توان به راحتی آن را نصب کرد.دوام بالای 9H و ضخامت 0.3 میلی متر با 6 لایه پوشش، می تواند محافظت روزانه ی خوبی از صفحه نمایش دوربین در برابر افت شدید ضربه، خراش، اشیاء تیز مانند کلید، چاقو و غیره ایجاد می کند.99..
100,000تومان
محافظ صفحه نمایش Canon EOS R6 Mark II محافظ صفحه نمایش Canon EOS R6 Mark II
پرفروش
تولیدکننده: جهان کم
محافظ صفحه نمایش مناسب برای دوربین Canon EOS R6 Mark II که گوشه های صفحه نمایش را پوشش می دهد و می توان به راحتی آن را نصب کرد.دوام بالای 9H و ضخامت 0.3 میلی متر با 6 لایه پوشش، می تواند محافظت روزانه ی خوبی از صفحه نمایش دوربین در برابر افت شدید ضربه، خراش، اشیاء تیز مانند کلید، چاقو و غیره ایجاد م..
100,000تومان
نمایش 1 تا 12 از 28 (3 صفحه)